Atlantiss VZW.jpg
zonsopkomst

Onze Visie 

Met Atlantiss bieden we een uniek project voor kleuters en lagere schoolkinderen, die nood hebben aan extra ondersteuning op gebied van mentaal welzijn op school of aan een time-out moment tijdens de schoolweek.

Atlantiss biedt meer dan enkel een ontspannende dagbesteding, aangezien onze activiteiten pedagogisch/therapeutisch onderbouwd worden en gericht zijn op verschillende ontwikkelingsdoelen (zie verderop).

Dit alles vindt plaats in een rustgevende, huiselijke sfeer waarbij de kinderen centraal staan.

Hierbij zal telkens gewerkt worden op maat en naargelang de behoeften van het kind in kleine groepjes.

Ontwikkelingsdoelen

Binnen Atlantiss werken we schoolflankerend. Dat wil zeggen dat we meer bieden dan uitsluitend een fijne daginvulling. We werken op therapeutische wijze aan volgende pedagogische leerdoelen:

-       Sociale vaardigheden – domeinen: relatiewijzen, gespreksconventies, samenwerking

-       Muzische vorming – domeinen: beeld, muziek, drama, beweging, attitudes

-       Mens en maatschappij – domeinen: ik en mezelf, ik en de ander, ik en de anderen in groep, sociaal-culturele verschijnselen, tijd (dagelijkse tijd)

-       Ruimte – domeinen: ruimtebeleving

-       Lichamelijke opvoeding – domeinen: motorische competenties, zelfconcept en sociaal functioneren

Deze doelen worden als ontwikkelingsdoelen beschouwd eerder dan als eindtermen, die dienen behaald te worden. Aangezien elk kind hierin zijn/haar eigen weg af te leggen heeft en sommige doelen niet voor elk kind op hetzelfde tijdstip behaald kunnen worden.

Kinderen tuinieren