Image by Emma Matthews Digital Content P

Dagverloop/ Afspraken 

Dit project zal starten op elke donderdag, met uitzondering van de vakantiedagen/feestdagen (schoolvakanties). Een dag in Atlantiss start tussen 9uur en 9:30 uur dit eerste half uur is er de mogelijkheid om een praatje te maken met een van de begeleiders.

 

Op het binnenplein/onder het afdak kan op dat ogenblik nog gepraat worden, maar er wordt wel gevraagd om de rust en sereniteit binnen te bewaren. Om deze reden vragen we ouders vriendelijk om afscheid te nemen buiten. Hier maken we uiteraard graag een uitzondering op als we merken dat uw kind het hiermee moeilijk heeft. In dat geval mag u zeker mee naar binnen, waar wel wordt gevraagd om de stilte wat te respecteren (niet te uitbundig) om overprikkeling tegen te gaan. Het is niet de bedoeling onze kindjes al overprikkeld aan hun dag te laten beginnen 😊.Dit praat half uurtje bieden wij ook in de avond aan u kan uw kind dus ophalen vanaf 14:30uur tot 15uur, terwijl u de kans krijgt de andere begeleider even te spreken.

 

Wij voorzien tijdens de dag fruit, soep, drank en koekjes. Uw kind hoeft enkel een gevulde brooddoos mee te nemen. Specifieke zorgen rond eten of allergieën? Laat het ons zeker weten!

 

Voor uw kind kan starten bij Atlantiss nodigen we u graag uit op een intake moment. Tijdens dit moment kunnen eventuele bezorgdheden geuit worden van waaruit de begeleiders een individueel zorgplan kunnen opstellen. Dit intakegesprek duurt ongeveer een uur (tarief: €65).

 

Aan het einde van het traject zullen we een gelijkaardig moment organiseren. Op deze manier stellen we jullie in staat om mee te kunnen opvolgen welke groei jullie kind heeft doorgemaakt of waar het eventueel nog wat moeilijk gaat. Na elk trimester wordt eveneens een oudercontact georganiseerd, dit zit inbegrepen. 

 

Een dagje bij Atlantiss kent elke week een gelijkaardige structuur. Op die manier creëren we voorspelbaarheid en duidelijkheid.
Een dag kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

 

 • Toestroommoment + begeleid/vrij spel 

 • Welkomstmoment in de kring (telkens op een gelijklopende manier)

 • Gezamenlijke groepsactiviteit (bijv. samen in de moestuin werken, soep maken) 

 • Gezamenlijk fruitmoment (samen bereiden en eten)

 • Groep 1: georganiseerde activiteit (bijv.: creatief therapeutische activiteit in de kliederkamer)

 • Groep 2 : georganiseerde activiteit (bijv.: sensorische activiteit)

 • Wissel van groepen

 • Gezamenlijk middagmaal

 • Rust- en stiltemoment

 • Gezamenlijk bewegingsmoment in de yogazaal

 • Buitenmoment + koek

 • Afsluitmoment in de kring

 • Vrij/begeleid spelen tot ouders komen

 

Om de huislijkheid te stimuleren enerzijds en tegemoet te komen aan sensorische behoeften anderzijds mogen de kinderen, die dit wensen in het huisje op hun sokken of pantoffels rondlopen. Ook in de yogazaal is dit gewenst (maar niet verplicht voor kinderen, die hier moeilijkheden mee hebben).