Kinderen met capes
Kinderen met capes

Onze Doelgroep

We richten ons met dit project op kinderen met en zonder diagnose autisme/hoogsensitiviteit. Daar ligt onze expertise. Toch is het niet nodig om een diagnose te hebben om bij ons welkom te zijn, wanneer de noden zich op gelijkaardig vlak bevinden.

We richten ons vooral op kinderen met een leeftijd, die situeert tussen de 4 en 10 jaar (uitzonderingen kunnen hier zeker op gemaakt worden) met oa sensorische verwerkingsproblemen (hyper- of hyporesponsiviteit), sociaal emotionele moeilijkheden, laag zelfbeeld, laag welbevinden, faalangst...

Om overprikkeling te voorkomen, werken we met groepjes van maximum 8 kinderen, waarbij we deze groep geregeld ook nog in kleinere groepjes kunnen opsplitsen. Op deze manier is het mogelijk om kwalitatief te kunnen werken op maat van elk kind.

Activiteiten 

Onze activiteiten vertrekken allemaal vanuit de noden van de kinderen. We denken hierbij aan behoeften op

 • Sensorisch vlak (tactiele/visuele/auditieve/proprioceptorische/vestibulaire/gustatorische/olfactorische over- en ondergevoeligheden)

 • Emotioneel gebied (problemen met emotieregulatie, benoemen/herkennen van emoties bij zichzelf en anderen, problemen met Theory Of Mind…)

 • Sociaal domein (samen spelen, delen, beurtrol afwachten, gesprekjes voeren, interesse tonen in anderen, zelf pesten of gepest worden, vriendschappen onderhouden…)

 • Welzijn (zich niet goed in zijn/haar vel voelen, laag zelfbeeld, faalangst, perfectionisme, negatieve gedachten…)

 • Ontspanning (moeilijkheden om zich te kunnen ontspannen, (chronische) overprikkeling, meltdowns…)
   

Een greep uit het aanbod aan activiteiten, die aan bod kunnen komen:

 • Kinderyoga

 • Sherborne

 • Sensorische experimenteertafels of – activiteiten (sensorisch dieet)

 • Tuinieren

 • Samen koken

 • Sociale vaardigheidssessies

 • Therapie spelletjes (rond bijv. sociale vaardigheden/emoties)

 • Voorleesactiviteiten (bijv. rond faalangst, perfectionisme, laag zelfbeeld…)

 • Creatieve verwerkingen (bijv. verwerken van emoties, ervaringen...)

 • Emotieregulatietechnieken

 • Ademhalingsoefeningen

 • Mindfulness

Kind met slijm