Sponsoring

Als VZW zijn wij continue op zoek naar extra financiële middelen om:

- onze opstartkost te dekken

- onze werkingskosten te dekken

- de ouderkost zo laag mogelijk te kunnen houden

- eventuele uitbreidingsfaciliteiten te kunnen verwezenlijken (bijv.: dierenweide, snoezelruimte, moestuin, natuurspeeltuin...) 

Sponsoren kan eenmalig door het schenken van een vrije gift of doorlopend. 
Bent u bereid een steentje bij te dragen OF kent u personen/bedrijven, die onze werking willen steunen, neem dan even contact op met ons (info@atlass.be). 

Gelukkige kinderen