Wat is de prijs? 

Een dag bij Atlantiss kost maximum €75 per kind. 
Wij hopen dat hier nog een gedeelte van gesubsidieerd kan worden vanuit de giften/sponsoring, die we ontvangen binnen de VZW. 

Inschrijvingen dienen telkens per trimester te gebeuren en zullen maandelijks worden afgerekend. 

Inschrijven 

Om deel te kunnen nemen aan ons Atlantiss project is het belangrijk gewettigd afwezig te zijn op school. Dit kan geregeld worden door bijv.:
 

  • Contact op te nemen met de directie, welke zelf kan bepalen of het kind al dan niet gewettigd afwezig mag zijn tijdens de momenten dat je kind naar Atlantiss komt.

  • Een ziektebriefje van de huisarts.kinderpsychiater te bekomen, waarin de afwezigheid toegelicht/gewettigd wordt.

  • Contact op te nemen met het CLB
     

Inschrijven of meer informatie inwinnen, kan per mail: paulien@atlass.be

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ NOG NIET GESTART. MOGELIJKE START DATUM WORDT IN DE TOEKOMST MEEGEDEELD 

Field Trip in de natuur
Image by Tim Mossholder

Wachtlijst

Om wachtlijsten te voorkomen, zijn we bereid Atlantiss uit te breiden naar meerdere dagen per week. 
We kunnen echter niet beloven dat elk kind hierdoor een plekje zal kunnen bemachtigen. 

Om deze reden dragen wij naast onze visie ook de intentie uit om ons project zo bekend mogelijk te maken, in de hoop anderen aan te zetten gelijkaardige initiatieven op te richten. 

Na elk trimester wordt bekeken welke kinderen zullen blijven. De leeg gekomen plekken zullen gaan naar de kinderen, die eerst op de wachtlijst staan. Deze wachtlijst blijft doorlopen over de schooljaren heen. 

Uiteraard is het onze wens deze wachtlijst zo kort mogelijk te houden!